img2892

Hallo designs bud på; et nytt og bedre rullebord til Sunnhetssektoren. Bordet er et samarbeidsprosjekt fra Isabel Ahm(Usus) og Mikkel Rugaard (Ap(e)stetics).

Jeg hadde gleden av å skyte frk.Rullebord.