img4516

Fotos til hjemmeside for nettverk for nordmenn i København, Norwegian Professionals Copenhagen.